Argumenty šarlatánov

Prečo „osobná skúsenosť“ nie je dostatočný dôkaz?

Odvolávanie sa na osobnú skúsenosť je pre ľudí prirodzené a veľmi časté. Robí to každý – svet totiž vnímame z veľkej časti subjektívnou optikou v rámci vlastných zážitkov a skúseností. To je úplne v poriadku. Čo už však v poriadku nie je, je keď niekto predkladá osobnú skúsenosť ako dôkaz pre nejaké tvrdenia a navyše Prečo „osobná skúsenosť“ nie je dostatočný dôkaz?

Homeopatická pohotovosť

Sú témy ohľadom zdravia, ktorým sa veľmi nevenujeme. Mnoho práce s nimi si dávajú iné weby zamerané na odhaľovanie šarlatánov. Jednou z takých tém je napríklad homeopatia.

Príčina a následok v podaní šarlatánov

Veľmi často sa najrôznejší šarlatáni (nie len v oblasti zdravia a výživy) uchyľujú k mysleniu v štýle klapiek na očiach (čo je dosť paradoxné, keďže o sebe najčastejšie tvrdia, že práve oni majú otvorené mysle).

Argumenty šarlatánov: povedal to pán X

Odvolanie sa na autoritu je jeden z najrozšírenejších argumentačných faulov. Používa sa veľmi často a veľmi úspešne. Od bežného novinového „americkí vedci zistili …“, až po odvolávky sa na rôznych doktorov, či profesorov, prípadne rovno celé inštitúcie.

Argumenty šarlatánov: pocity

V minicykle „argumenty šarlatánov“ sa pozrieme na tie najznámejšie a najpoužívanejšie argumenty, ktoré používajú pri spracovávaní stáda ovečiek rôzni šarlatáni, alternatívci a iné ziskuchtivé klamárske bytosti. Dnes o obľúbených subjektívnych pocitoch.   Frázy ako: